Đông trùng hạ thảo ngâm mật ong và saffron – 2 mũ 180ml

590.000

Thành phần gồm:

  • Saffron Super Negin 2Gr
  • Đông Trùng Hạ Thảo 2Gr (đã sấy khô nên rất nhiều)
  • Mật ong hoa rừng 360ml

Sản phẩm hợp tác giữa Saffron VIETNAM và Viện nghiên cứu Ifrad.