Đông trùng hạ thảo ngâm mật ong và saffron – 180ml

299.000

Thành phần gồm:

  • Saffron Super Negin 1Gr
  • Đông Trùng Hạ Thảo 1Gr (đã sấy khô nên rất nhiều)
  • Mật ong hoa rừng 180ml

Sản phẩm hợp tác giữa Saffron VIETNAM và Viện nghiên cứu Ifrad.